Forcamin-MGA


Forcamin-MGA

ÜRÜNÜNÜZÜN ZIRHI....

FORCAMİN-MGA bitkide, hücre duvarlarının stabilitesi, hücre büyümesi ve salgı prosesleri, membran stabilitesi, katyon-anyon dengesi ve osmotik regülasyon gibi fizyolojik işlevler üzerinde etkisi vardır. FORCAMİN fito hormonların (cytocinin, auxine,gibereHic acid) aktinitlerini düzenlemek için gerekmektedir İçeriğindeki kalsiyum hücrelerin sürekliliğini ve farklılaşmasını sağlamaktadır. Kalsiyum noksanlığında strüktürel stabilité bozulduğundan geniş ve farklılaşmamış hücrelerin oluşumu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kalsiyum hücre bölünmesinde gerekmektedir. Kalsiyumun hücre duvarının yapısı üzerine gövde ve kökte meristematik dokuların genişlemesi üzerine etkisi başka bir element tarafından kapanamamaktadır. FORCAMİN ayrıca Bitki dokularını sağlamlaştırarak hastalık ve zararlılara karşı bitkilere direnç sağlar. Yapısındaki yarayışlı Ca ile bitkilere zararlı olabilecek diğer iyonlann olumsuz etkilerini dengeler. Olgunlaşmayı hızlandırır. Topraktaki yüksek asitliliğin olumsuz etkisini azaltır.


Ambalaj Tipleri :* 1 lt* 5 lt* 20 lt

Garanti Edilen İçerik %w/w
ORGANİK MADDE10
TOPLAM AZOTN8
NİTRAT AZOTU8
SUDA ÇÖZÜNÜR CaOCaO14
SUDA ÇÖZÜNÜR MgOMgO3
SERBEST AMİNOASİT2.5
PhPh6-8
Ürün Uygulama Şekli Girilmemiş!
Ürüne Uyarı Girilmemiş!
Etiket BelgesiTescil Belgesi